اداره کل ثبت احوال ایلام

سال جهش تولید

اداره امور حقوقی

ردیف عنوان پست ثابت سازمانی نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱
رئیس
قباد هواسی
لیسانس علوم اجتماعی –مردم شناسی
۲
کارشناس مسئول امور حقوقی
بهروز بهمنی
فوق لیسانس حقوق
۳
کارشناس هیات حل اختلاف
معصومه جوهری
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی