اداره کل ثبت احوال ایلام

سال جهش تولید

چارت مدیر کل

ردیف عنوان پست ثابت سازمانی نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱
مدیر کل
منوچهر تیموری
فوق لیسانس مدیریت
۲
کارشناس هماهنگی وپیگیری
_
_
۳
کارشناس روابط عمومی
معصومه جوهری
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی