اداره کل ثبت احوال ایلام

سال جهش تولید

 معاونت فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی

ردیف عنوان پست ثابت سازمانی نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱
معاون فناوری اطلاعات وآمار جمعیتی
علی جوکار
فوق لیسانس کامپیوتر
۲
کارشناس مسئول امور پردازش اطلاعات
حمزه قیطاسی
فوق لیسانس نرم افزارکامپیوتر
۳
کارشناس مسئول آمار جمعیتی
لیلی قاسم زاد
فوق لیسانس
۴
کاردان ثبت تغییر کد پستی (مهاجرت)
محمد امیدیان
فوق دیپلم مدیریت دولتی