اداره کل ثبت احوال ایلام

سال جهش تولید

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

ردیف عنوان پست ثابت سازمانی نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی
محسن عبادپور
لیسانس
۲
کارشناس مسئول نوسازی وتحول اداری
قدرت اله کریمی
لیسانس علوم سیاسی
۳
کارشناس بودجه
احمد سهیلی
لیسانس مدیریت بازرگانی
۴
کارشناس مسئول امور مالی
امیر صیدمرادی
فوق دیپلم اداری مالی
۵
حسابدار و امین اموال
عبداله فرجی
دیپلم اقتصاد